Von der Erschaffung der Welt

Wo stworjenju swěta


Einstmals war das weite Meer
Ohne Insel noch und Strand,
Flut wie Ebbe unbekannt.
Hoher Himmel tot und leer.
 
Swantowit, das Viergesicht,
Herr des Feuer und der Glut,
Warf den Schatten auf die Flut,
Schied das Dunkel so vom Licht.
 
Teilte so der Götter Stamm.
Weles wurde und Svarog,
Der im Schiff das Meer durchzog,
Da zur Tiefe jener schwamm.
 
Sprach zu Weles so Svarog:
„Schaffen wir uns festes Land,
Hol’ vom Grunde etwas Sand!“
Dreimal tauchte er und trog,
 
Körner bergend in dem Mund,
Seinen Bruder. Der gebeut:
„Alles, was im Ring gestreut,
Werde Land im Erdenrund.
 
Fruchtbar, was die Tiefe lieh.“
Fels indes und kahler Berg
Wurde, was zu eignem Werk
Weles auf das Wasser spieh.
 
Beide saßen bald am Strand
Einer Insel. Svarog schlief.
Weles hob ihn auf und lief
Nach dem Meere, doch das Land
 
Wehrte Weles’ böse Tracht,
Und bei jedem weitren Schritt
Wuchs und dehnte es sich mit,
Bis der lichte Gott erwacht.
 
„Sieh, wie groß ist unser Land“,
Sagte Weles. Doch Swarog
Sprach zu ihm: „Im Traume zog
Ich es selbst am Himmelsrand.
 
Ob der Himmel noch bespannt
Unsre Erde, sorge ich.“
„Nicht um Weisheit sorge dich,
Die allein nur mir bekannt.“
 
So sprach Weles, doch Swarog
Schuf, als jener lag im Traum,
Eine Biene, die vom Baum,
Von der Blüte niederflog.
 
Weles’ Schulter galt ihr Flug.
Hörte dort, wie jener leis
Sagte: „Mit dem Stabe weis’
Jede Richtung, und genug
 
Sei der Erde, und ihr gleich
Sei der Himmel, ihr vermählt,
Mit den Sternen ungezählt,
Jedes habe sein Bereich.“
 
Und Swarog ergriff den Stab:
Wie die Biene tat ihm kund,
Maß die Dinge er im Rund,
Denen er die Namen gab.
 
Weles wurden so zur Hut
Wasserflut und Unterwelt,
Swantowit das Himmelszelt,
Und Swarog der Erde Gut.

Něhdy bě šěroke morjo
Bjez kupy a pobrjoha,
Chodźata njebě zmoha.
Njestawaše w njebju zerjo.

Bójstwo štyrjoch wobličow,
Wóhnja knježićel horcy,
Wjerhnył bě sćin žołmjeńcy,
Pači ćěmnosć wot swětłow.

Bohow kmjen tak rozdźěli.
Běštaj zrodźiłoj so dwaj,
Swaroh macha z wjesłomaj,
Wjeles płuwa hdźežkuli.

Swaroh rjekny Wjelesej:
„Wudźěłamoj krutu zem,
Donjes pěska ze dna sem!“
Njeběštaj pak přezjednej.

Nurjak zorna za zuby
Schowa. Bratr chce, zo kupa
Šěri so wot nasypa:
„Dla dostatka cyroby,

Spožči płódnosć hłubina.“
Samopašnje nablane
Bu wšak skalno njerodne,
Wot Wjelesa horina.

Hdyž na brjoze sedźeštaj
Kupinym, Swaroh spaše.
Wotnjese Wjeles ćiše
Joh do morja, tola kraj

Wobarajo lózosći,
Bubnješe pod krokami,
Zatřase so sčasami,
Hač bóh swětły wotuči.

„Hlej, naju kraj přesćěram“,
Wjeles powě. Ale Swaroh
Přećiwješe: „Wosnje joh
Dołhe mjezy šěrjach sam.

Prócujo so wobepnu
Z njebjesami wšitkón kraj.“
„Wo mudrosć so njestaraj,
Mojej mocy přisłušnu.“

Tak praji mudroch Swarohej,
Kiž wšak, hdyž tamón wusny,
Stwori pčołu, kotraž z chójny
Zleća k hłowje bratrowej.

Sydźe na Wjelesa ramjo,
Słyšicy, kak spjacy ćiše
Zarěča: „Wšě strony naše
Kija pokaza znamjo.

Dosć je zemje! Wurunaj
So jej njebjo z wulkosću,
Zwěšam hwězdy po zdaću
Njeličomne nad wšón kraj.“

Přimny Swaroh za kijom:
Kaž bě pčoła podótkła,
Měrješe wšo dokoła,
Narjekny wěcam z mjenom.

Wjeles ma wobaraći
Mócnarstwo morłych, Łobjo,
Swjatowit zaja njebjo,
Swaroh pódu poswjeći.